הגדרות יומן

 • הגדרות ראשוניות
 • תזכורות לפגישות
 • ניהול אירועים
 • ניהול תורים ומוצרים
 • ניהול מספר יומנים
 • התממשקות ליומן גוגל

פיננסי


 • סליקה
 • דוחות
 • הוראות קבע
 • דפי מכירה
 • הפקת חשבוניות דיגיטליות

שיווק


 • התממשקויות
 • ניהול לידים
 • טפסי נחיתה
 • מייל בתפוצה
 • SMS בתפוצה
 • מזל טוב אוטומטי ללקוחות

ניהול לקוחות

 • אפיון כרטיס לקוח
 • הקמת לקוחות
 • יבוא ויצוא לקוחות
 • שימור לקוחות
 • פילוחים וסטטיסטיקות
 • ניהול קבוצות וקטגוריות

ניהול צוותים


 • משימות
 • פרוייקטים
 • ניהול תהליכים
 • סטטיסטיקות על מכירות

חיבור למרכזיה


 • ניהול שיחות נכנסות
 • ניהול לידים קרים
 • ניהול טפסים מקוונים
 • דוחות

ניהול עובדים

 • הקמת עובד
 • הקמת שעון נוכחות
 • דוח נוכחות

מחולל הדוחות


 • דוח משימות יומי
 • דוח מכירות לפי סוכנים
 • דוח מכירות מוצרים לפי רווחיות
 • דוחות פיננסים